Styrelse

 

Vinslövs konstförening har, precis som många andra föreningar, svårigheter med att bilda styrelse när ledamöter avgår. Pga detta riskerar föreningen nu att läggas ner under 2017. Ett avgörande möte kommer att hållas i september.

 

 

2016 års styrelse

Ordförande Ann-Christine Ekström

Kassör Anita Eriksson

Sekreterare Anders Lord

Ledamot Anders Philipson

Ledamot Thomas Bertdahl

Ledamot Annelie Pedersen

 

Annonser